ЗМІСТ

Частина II

3.2.3 Боротьба з дебіторською заборгованістю.......................75

3.2.3.1 Поняття і види дебіторської заборгованості................75

3.2.3.2 Організація роботи по стягненню дебіторської заборгованості.............................................................................76

3.2.3.3 Етапи стягнення дебіторської заборгованості.............79

3.3 Шахрайство в бізнесі............................................................81

3.3.1 Суть шахрайства................................................................81

3.3.2 Структура шахрайської операції......................................82

3.3.3 Методи шахрайства...........................................................84

3.3.4 Попередження шахрайства...............................................89

3.4 Вивчення конкурентів І завоювання переваг в конкурентній боротьбі...............................................................91

3.5 Забезпечення кадрової безпеки...........................................95

3.5.1 Умови забезпечення кадрової безпеки............................95

3.5.2 Повноваження служби персоналу....................................98

3.5.3 Організація взаємодії підрозділів.....................................99

3.5.4 Моніторинг стану кадрової безпеки..............................100

3.5.5 Ознаки зловживань з боку персоналу............................103

3.6 Поняття і види аудиту........................................................105

3.7 Мінімізація ризику банкрутства підприємства..............107

Контрольні питання..................................................................111

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА.....................................................................114

4.1 Роль комерційної таємниці в забезпеченні ефективності підприємницької діяльності.....................................................114

4.2 Принципи визначення відомостей, що складають комерційну таємницю, в Україні І за кордоном....................115

4.3 Порядок віднесення відомостей до комерційної таємниці підприємства.............................................................................119

4.4 Особливості надання Інформації, що відноситься до комерційної таємниці...............................................................123

4.5 Заходи по забезпеченню конфіденційності Інформації.. 124

4.6 Договір як форма охорони комерційної інформації........125

4.7 Визначення відомостей, що підлягають захисту при проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт...........................................................................................128

4.8 Захист інформації при проведенні нарад і ділових

переговорів................................................................................132

Котрольні питання....................................................................137

5. ШФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ....................................................................................................140

5.1 Економічна розвідка підприємства...................................140

5.2 Планування розвідувальної діяльності і систематизація інформації..................................................................................142

5.3 Організаційні принципи системи економічної розвідки підприємства.............................................................................144

5.4 Інформаційно-пошукова І аналітична робота підрозділу економічної розвідки................................................................146

5.5 Джерела, методи отримання і реалізації розвідувальної

інформації..................................................................................149

Контрольні питання..................................................................153

Використана І рекомендована література..............................153