4.1 Роль комерційної таємниці в забезпеченні ефективності підприємницької діяльності

У ряді нових видів суспільних відносин, що складаються в інформаційній сфері, слід виділити відносини, що виникають по приводу, збору, обробки, зберігання, пошуку, накопичення, розповсюдження і знищення інформації, яка складає комерційну і банківську таємницю. Забезпечення цих видів таємниць є показником демократичності будь-якого суспільства. Комерційна таємниця (КТ) охороняє фірмові секрети суб'єктів економічної діяльності в процесі їх функціонування на ринку. Інститут комерційної таємниці є важливим компонентом системи забезпечення стійкості ринку, обмеження монополізму у виробничо-економічних відносинах, захисту фінансових коштів, вкладених в підприємницьку діяльність, і через дані чинники робить вплив на блок соціальних відносин в цілому [9]. Банківська таємниця виступає гарантом фінансових інтересів, перш за все громадян, містячи в секреті відомості про їх операції, рахунки і внески, а також фінансових інтересів юридичних осіб.

Охорона комерційної таємниці на підприємстві - це порівняльно нова проблема, що встала перед українськими бізнесменами на певному етапі розвитку їх бізнесу. Власне само поява цієї проблеми обумовлена появою і розвитком ринкових відносин, оскільки в умовах соціалістичної економіки такого поняття як комерційна таємниця взагалі не існувало. Монополією на право встановлювати які-небудь обмеження на доступ до інформації економічного характеру володіла тільки держава. Це і зрозуміло, оскільки практично всі підприємства були державними. Виражалося це право в огульному засекречуванні більшості економічних показників підприємства і відомостей про технічні характеристики нової продукції. Керівник підприємства був позбавлений право вибору, що, по-перше, обмежувало його права і, по-друге, робило негативний вплив на конкурентоспроможність вироблюваних товарів із-за неможливості здійснити ефективну рекламну компанію.

Перехід від планового господарювання до ринкового, різке зниження ролі державного регулювання в різних сферах економічного життя - все це веде до появи і розвитку конкуренції між виробниками товарів і послуг. Досвід зарубіжного і вітчизняного підприємництва свідчить про позитивний вплив конкуренції на розвиток продуктивних сил, ефективність фінансово-господарської діяльності суб'єктів економічних відносин. Проблеми виникають, коли хто-небудь з таких суб'єктів намагається укріпити своє положення на ринку товарів і послуг за рахунок конкурентів, використуючи нецивілізовані і навіть незаконні засоби і методи конкурентної боротьби: економічне і технологічне шпигунство, використання зв'язків у владних структурах держави, брехлива реклама, компрометація продукції конкурентів і фірми в цілому з метою витіснення її з ринків і так далі

Не доводитися сумніватися, що в самий найближчий час бізнесмени наший країни будуть вимушені переоцінити свої погляди на гостроту проблеми захисту своїх комерційних секретів. Цей процес протікає вже зараз. Тут важливо розуміти, що ефективно вирішити вказану проблему можна тільки за участю фахівців із захисту інформації, що володіють необхідними знаннями і навиками в цій області.