Анотація

Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства. Ч.2 - В.І. Слепцов

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства" для студентів спеціальностей: 7 .170102 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.170101 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання

Частина 2

2007

Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства" для студентів спеціальностей: 7 . 170102 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7. 170101 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання. Частина 2. / В.І. Слепцов - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. - 84 с.

Укладач: ст. викладач В.І. Слепцов Рецензент: к.т.н., доц. В.О. Костенко Відповідальний за випуск: ст. викладач В.І. Слепцов

Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації Протокол № 4 від 5 грудня  2007 р.