3.3.4 Попередження шахрайства

Рекомендувати універсальні методи, що надійно захищають від шахрайства партнерів, неможливо із-за різноманіття шахрайськихприйомів. Але найбільш важливими є наступні методи захисту від шахраїв у формі рад підприємцеві [5,10].

Не слід поспішати розлучатися з власними грошима. Оплачувати товар бажано тільки після його постачання.

Якщо з новим партнером проведені одна-дві невеликі операції, не можна вважати, що обов'язково буде вдалою і третя, крупна операція. Особливо у випадку, якщо при здійсненні крупної операції грошима або товаром розпоряджатиметься партнер.

При укладенні договору про спільну діяльність необхідно передбачити обов'язкову участь підприємства у всіх основних операціях по спільній діяльності, можливість жорсткого контролю за витрачанням засобів і розподілом доходів.

У договорі необхідно чітко обумовлювати свої економічні інтереси. Обов'язково повинні бути передбачені штрафні санкції за його недотримання. Потрібна особлива обережність, якщо партнером пропонуються надзвичайно вигідні умови договору.

Обов'язково необхідно ознайомитися із статутом підприємства-партнера. З'ясувати, чи має підприємство по статуту право займатися передбаченою договором діяльністю. Уточнити, чи має право директор укладати договір без узгодження з вищестоящим керівництвом. Якщо партнер посилається на солідних засновників, необхідно перевірити це в засновницькому договорі. Дуже корисно також ознайомитися з балансом підприємства-партнера.

Підлягають перевіркі паспорт і повноваження особи, що підписує договір, а також збіг назви підприємства-партнера в тексті договору, в інших документах і на друці. У тексті договори повинні бути відсутніми посилання на зобов'язання інших юридичних і фізичних осіб, окрім тих, що підписали договір. Необхідно бути особливо уважним у випадку, якщо договір полягає від імені відомої фірми, а гроші прямують в адресу іншого підприємства (навіть якщо останнє називає себе дочірньою структурою або регіональним представником відомої фірми).

Перевірці підлягають застави, що надаються, на предмет їх можливої багатократної перезастави.

При наданні гарантій інших підприємств або організацій необхідно перевірити спроможність поручителя (гаранта) і з'ясувати, чи давав він взагалі надану гарантію.

У рахунках-фактурах, в актах приймання-здачі робіт і в накладних завжди потрібно перевіряти відповідність вказаного в документах і фактичної кількості і якості товарів, що поставляються, а також об'ємів виконаних робіт і послуг.