3.1.3 Система охорони підприємства і її технічне забезпечення

Узагальнена схема охорони і захисту підприємства приведена на рис. 3.1.

Важливою складовою частиною системи захисту є персонал служби охорони або служби безпеці. Основним завданням цієї служби є підтримка в постійній працездатності всієї системи захисту і своєчасне реагування на сигнали тривоги, що свідчать про подолання системи захисту зловмисниками.

Вибирання технічних засобів захисту ґрунтується на поперед-

Система охорони і захисту

Група охорони Гехнічні засоби охорони!

 

Засоби

 

Засоби відбиття

виявлення

 

і ліквідації

—.Чергові охоронці -Пости охорони —Сторожові собаки -Тривожна група —Доставка цінностей

. Пожежна

сигналізація ■ Охоронна

сигналізація . Тривожне сповіщення і управління евакуацією

- Охоронне телебачення

"Перевірка поштовок кореспонденції

- Радіозв'язок .Прямий внутрішній

телефонний зв'язок Прямий телефонний зв'язок з міліцією

— Засоби

пожежегасінні, вогнестійкі матеріали

- Зброя

. Засоби індивідуального

захисту " Газові пастки

- Автотранспорт

- Інженерно-технічні засоби:

планування приміщень конструкції будівлі; механічні бар'єри; огорожа периметра; зони безпеки, охоронне освітлення

Рисунок 3.1. - Узагальнена схема охорони і захисту підприємства

ньому вивченні важливості об'єкту захисту, витрат на них і ступеня надійності системи контролю доступу (вартість ненадійного попередження при реальному праві і вартості надійного попередження при помилковому праві), соціальних аспектів і людських слабостей.

У разі розбиття території, що охороняється, на три зони можлива схема охорони приведена нижче.

Зона 1. Зовнішня зона безпеки підприємства. Забезпечення:

- фізичні перешкоди (огорожа);

- прохідні по периметру;

- неавтоматична система контролю допуску на територію. Зона 2. Середня зона безпеки. Забезпечення:

- технічне зміцнення будівельних конструкцій, віконних і дверних отворів;

- охоронна сигналізація;

- пункти контролю доступу;

- відеоспостереження;

- виключення мертвих зон.

Зона 3. Внутрішня зона безпеки (режимна зона). Забезпечення:

- надійна система управління доступом обмеженого контингенту осіб;

- охоронна і тривожна сигналізація;

- відеоспостереження;

- будівництво і устаткування сховищ цінностей.

Кожне приміщення визначається як зона, яка має свою систему доступу залежно від важливості вмісту, що знаходиться в ній. Система допуску повинна бути селективною, ранжируванню по рівнях залежно від важливості особи або об'єкту. Система допуску може бути централізованою (управління дозволами, планування розкладів і календарних планів, письмові зразки допусків що прибувають і убувають і т. д.) або автономною для кожного об'єкту.

Системи контролю потрібно періодично перевіряти і постійно підтримувати в робочому стані. Для цього існують спеціалізовані підрозділи і органи контролю. Повинні бути налагоджене інформування керівництва і навчання персоналу по різних питаннях попередження і контролю доступу на основі аналізу результатів роботи системи безпеки підприємства.