ЗМІСТ

1. СУТЬ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. ШЛЯХИ її ДОСЯГНЕННЯ........................5

1.1 Умови забезпечення економічної безпеки підприємства 5

1.2 Суть І ознаки погроз економічній безпеці підприємництва 6

1.3 Класифікація погроз економічній безпеці підприємництва

1.4 Система безпеки підприємства..........................................10

1.5 Необхідність і суть комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємництва.......................................13

1.6 Політика і стратегія безпеки................................................14

1.7 Оцінка економічної безпеки................................................16

1.8 Показники і Індикатори економічної безпеки підприємства ......................................................................................................18

1.9 Класифікація стану економічної безпеки підприємства... 19

Контрольні питання:...................................................................23

2. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА.................24

2.1 Вимоги до управління безпеки............................................24

2.2 Суб'єкти безпеки підприємства...........................................25

2.3 Засоби І методи забезпечення безпеки...............................26

2.4 Концепція безпеки господарюючого суб'єкта...................27

2.5 Служба безпеки (СБ) підприємства....................................30

2.6 Підприємницький ризик......................................................36

2.6.1 Суть підприємницького ризику........................................36

2.6.2 Визначення ризику............................................................37

2.6.3 Об'єктивні і суб'єктивні причини підприємницького ризику...........................................................................................38

2.6.4 Функції підприємницького ризику..................................43

2.6.5 Класифікація підприємницьких ризиків..........................45

2.6.6 Аналіз ризику.....................................................................49

2.6.7 Управління ризиками........................................................51

Контрольні питання:...................................................................56

3. ЗАХИСТ ВІД ПОГРОЗ...........................................................58

3.1 Захист від посягань на об'єкти підприємства і майно.......58

3.1.1 Завдання, що вирішуються в ході охорони об'єктів і майна підприємства....................................................................58

3.1.2 Вибір об'єктів, що підлягають захисту............................60

3.1.3 Система охорони підприємства і її технічне забезпечення ......................................................................................................61

3.2 Забезпечення безпеки договірних відносин.......................63

3.2.1 Формування системи безпеки договірних відносин......63

3.2.2 Виявлення некредитоспроможних або ненадійних

партнерів......................................................................................68

Використана та рекомендована література..............................69

Частина II