3.1.1 Завдання, що вирішуються в ході охорони об'єктів і майна підприємства

Завдання, вирішувані охороною підприємства, наступні:

• охорона території і спостереження за нею;

• охорона внутрішніх приміщень і спостереження за ними;

• охорона устаткування, інших матеріальних цінностей і грошових коштів;

• забезпечення контрольованого доступу на територію і в зони, що захищаються;

• нейтралізація візуального спостереження;

• протипожежний захист;

• попередження або припинення дій зловмисників. Організація охорони стаціонарних об'єктів будується залежно

від наступних чинників;

• розмір об'єкту, площа його території, взаєморозташування приміщень;

• режим роботи персоналу;

• технічне устаткування об'єкту;

• використуємий спосіб охорони;

• кількість рубежів охорони;

• криміногенна обстановка в регіоні, наявність і ступінь вірогідності можливих погроз у формі нападу або фізичного проникнення на об'єкт.

Здійснюється охорона відповідно до плану захисту об'єкту, що розробляється з урахуванням перерахованих чинників. У плані захисту відбиваються такі питання як:

- перелік будівель, що охороняються, приміщень і їх дислокація;

- система управління всіх структур, що взаємодіють в охороні, включаючи державну службу охорони;

- використання технічних елементів захисту (засобів зв'язку, відеоспостереження, охоронно-пожежної сигналізації, освітлення, огорожа, замочні пристрої і так далі);

- використання спеціальних засобів захисту (зброя, службові собаки, автотранспорт і так далі);

- режим охорони об'єкту (порядок: патрулювання, здійснення зв'язку, використання відеоспостереження);

- організація роботи контрольно-пропускних пунктів і їх оснащення системами пропуску людей, автомобільного або залізничного транспорту;

- режим охорони особливо значущих приміщень, призначених для зберігання грошових коштів, матеріальних цінностей, вузлів зв'язку, обробки, зберігання, передачі інформації і т.д.;

- порядок дій співробітників охорони при: нападі або проникненні на об'єкт; при спрацьовуванні охоронної, тривожної або пожежної сигналізації.

Крім того, співробітники охорони можуть брати безпосередню участь в здійсненні пропускного режиму, який регулюється відповідною інструкцією, і у функціонуванні системи регулювання фізичного доступу в режимні зони. При цьому ними також здійснюється контроль за переміщенням матеріалів, виробів, автотранспорту, вантажів. Таке переміщення повинне відбуватися згідно вимогам внутрішніх нормативних документів.

У практиці виділяють дві групи завдань режиму охорони об'єкту:

• аналітичні і попереджувальні завдання;

• процедурно-відбивні завдання.

Аналітичні завдання вирішуються шляхом збору інформації про суб'єктів злочинної діяльності і стан власного режиму охорони. Головним тут є дотримання принципів безперервності і постійності збору інформації.

Вирішення попереджувальних завдань зв'язане, в першу чергу, із створенням іміджу надійного режиму охорони. Подібний імідж може бути створений серією імітаційних заходів, що демонструють невдалі спроби посягання на об'єкт і могутню протидію охорони злочинцям. Все це може бути доповнено вражаючою демонстрацієюелементів режиму охорони (значного вигляду охоронці, сучасна охоронна сигналізація, присутність міліції на об'єкті).

Друга група завдань режиму охорони об'єкту вирішується шляхом своєчасного виявлення ознак підготовлюваного посягання з подальшим його віддзеркаленням заздалегідь підготовленими силами і засобами. Як правило, подібний захід (операцію) слід проводити у взаємодії із співробітниками органів внутрішніх справ, які матимуть можливість своєчасно зафіксувати сліди злочинної діяльності.