3.1 Захист від посягань на об'єкти підприємства і майно