2.3 Засоби і методи забезпечення безпеки

Серед існуючих засобів забезпечення безпеки можна виділити наступні:

• технічні засоби. До них відносяться охоронно-пожежні системи, відео-радіоапаратура, засоби виявлення вибухових пристроїв, загороди і т.д.;

• організаційні засоби. Створення спеціалізованих формувань, що забезпечують безпеку підприємства, регламентація діяльності персоналу;

• засоби захисту інформаційних ресурсів підприємства;

• фінансові кошти. Абсолютно очевидно, що без достатніх фінансових коштів неможливе функціонування системи безпеки, питання лише в тому, щоб використовувати їх цілеспрямовано і з високою віддачею;

• правові засоби. Тут є на увазі використання не тільки виданих органами влади законів і підзаконних актів, але також розробка власних, так званих локальних правових актів по питаннях забезпечення безпеки;

• кадрові засоби. Преш за все достатність кадрів, що займаються питаннями забезпечення безпеки. Одночасно з цим вирішують завдання підвищення їх професійної майстерності в цій сфері діяльності;

• інтелектуальні засоби. Залучення до роботи висококласних фахівців, науковців дозволяє упроваджувати нові системи безпеки.

Слід відмітити, що застосування кожного з вищезгаданих засобів окремо не дає необхідного ефекту, він можливий тільки на комплексній основі. В той же час необхідно відзначити, що одночасне впровадження всіх вищезгаданих засобів в принципі неможливе. Воно проходить зазвичай ряд етапів:

- І етап. Виділення фінансових коштів;

- П етап. Формування кадрових і організаційних засобів;

- III етап. Розробка системи правових засобів;

- IV етап. Залучення технічних, інформаційних і інтелектуальних засобів.

Переведені із статичного в динамічний стан вищезгадані засоби стають методами, тобто прийомами, способами дії. Відповідно, можна говорити про технічні, організаційні, інформаційні, фінансові, правові, кадрові і інтелектуальні методи.