2.2 Суб'єкти безпеки підприємства

Забезпеченням безпеки підприємства займаються дві групи суб'єктів. Перша група займається цією діяльністю безпосередньо на підприємстві і підпорядкована його керівництву. Серед цієї групи можна виділити спеціалізовані суб'єкти (рада або комітет безпеки підприємства, служба безпеці, пожежна частина, рятувальна служба і так далі), основним призначенням яких є постійна професійна діяльність по забезпеченню безпеки підприємства (в рамках своєї компетенції). Іншу частину суб'єктів цієї групи умовно можна назвати напівспеціалізованою, оскільки частина функцій цих суб'єктів призначена для забезпечення безпеки підприємства (медична частина, юридичний відділ і так далі). Нарешті, до третьої частини цієї групи суб'єктів відноситься решта всього персоналу і підрозділів підприємства, які в рамках своїх посадових інструкцій і положень про підрозділи зобов'язані приймати заходи до забезпечення безпеки. Слід мати на увазі, що ефективно забезпечувати безпеку підприємства ці суб'єкти можуть тільки в тому випадку, якщо цілі, завдання, функції і обов'язки будуть розподілені між ними так, щоб вони не перетиналися один з одним.

До другої групи суб'єктів відносяться зовнішні органи і організації, які функціонують самостійно і не підкоряються керівництву підприємства, але при цьому їх діяльність надає істотний (позитивний або негативний) вплив на безпеку підприємства. Суб'єктами цієї групи є:

• законодавчі органи. Прийняті на рівні держави і місцевих органів влади закони і нормативні акти складають правову основу діяльності по забезпеченню безпеки підприємства;

• органи виконавчої влади. Прийняті на рівні цих органів підзаконні акти багато в чому доповнюють, уточнюють, деталізують вимоги законів;

• суди. Судові органи забезпечують дотримання законних прав і інтересів підприємства, в т.ч. у сфері безпеки;

• правоохоронні органи. Такі органи здійснюють боротьбу з правопорушеннями, які негативним чином впливають на стан безпеки підприємства;

• науково-освітні установи. Останні (особливо недержавні освітні установи для підготовки приватних охоронців і детективів) покликані забезпечити науково-методичне опрацьовування проблем безпеки підприємства і підготовку відповідних фахівців у сфері безпеки підприємств.

Абсолютно очевидно, що суб'єкти другої групи за своєю ініціативою підключаються епізодично (або ніколи) до діяльності підприємства по забезпеченню своєї безпеки. Організаційною формою такого підключення може стати комплексна програма безпеки підприємства, в якій необхідно передбачити форми і методи цієї роботи. Крім того, можна рекомендувати розробку планів структурних підрозділів і всього підприємства в цілому по організації взаємодії з вищезгаданими органами і організаціями.