1.3.   Зміни у змісті й формах економічного розвитку

На даному етапі розвитку очевидно, що фундаментальні принципи "індустріальної революції" - як спеціалізація людей і підрозділів - вичерпали свої можливості. Ми знаходимося у процесі послідовних якісних і кількісних змін, беручи до уваги той факт, що стратегія побудови майбутнього досі ще не визначена. Проте в цілому, аналізуючи основні напрямки розвитку, з погляду економіки та інституціоналізації можна припустити, що різноманітного роду організації являтимуть собою команду працівників, об'єднаних у мережу і завдяки цьому знаходитися ближче до клієнтів і постачальників.

Зв'язки між ними будуть гнучкими, орієнтованими на якість, глобалізацію і можливість присутності в потрібному місці, незважаючи на відстані (Network technology).

Організаційному й економічному світу буде надана можливість функціонування на новому, віртуальному рівні. Багато організацій віддадуть перевагу не унітарній, інтегрованій формі з чіткими межами (рис. 2), мережній організації, що охоплює величезні простори за допомогою мережі контрактів (рис. З). На рис. 2 показано: l - внутрішнє середовище організації і взаємозв'язок усередині її, 2 -взаємозв'язок організації, обмеженої територіальними, стаціонарними рамками із зовнішнім середовищем. На рис. З подано організацію у вигляді мережі контрактів (філій) по всьому світу, при цьому внутрішнє середовище організації реалізується за допомогою мережевого спілкування, а на зміни зовнішнього середовища вона реагує швидше, тому що є органічною її частиною, а не обмежена рамками своєї території. Говорячи про так звану інформаційну революцію, слід відзначити, що з 200 мільйонів комп'ютерів, задіяних у різноманітних сферах громадського життя, 95% взаємозалежні між собою. Якщо у l996 р. обсяги продажу в Internet складали $ 54 млрд., то в 2007 р - $ 320 млрд. При цьому, наприклад, у США в 2008 р. 70% продажу були здійснені за допомогою мереж. Це пов'язано з можливістю суміщення в Internet " мета-ринків", тобто забезпечення клієнтів цілим пакетом товарів і послуг в одному місці. Ось приклад такого суміщення: дилери машин + страхування + кредити + послуги + аксесуари + та ін. дозволило в 2006 р. у США продати через Internet 2000000 машин. Можна припустити, що інформаційну революцію було розпочато в США у l99l р., коли вперше в історії інвестиції в інформаційні технології ($ ll2 млрд.) перевищили інвестиції у виробництво ($ l07 млрд.).

На основі аналізу даних Університету в Арлінгтоні штату Техас, 50% компаній, які втратили дані про свою діяльність, миттєво стають банкрутами, а інші 50% - протягом двох років.

Вартість продукції не буде настільки залежати від відстані через відсутність територіальних меж організацій і установ. Проте недостатньо тільки вивести інформацію в Internet, треба розуміти: коли найб ільш вигідно це зробити, яку інформацію надати, щоб зацікавити споживача, хто є цим споживачем і як його зацікавити, куди помістити запропоновану інформацію. Усе це сприяє зміні утримання і форм різноманітного роду процесів, розробці технологій розвитку нового типу, адаптованих до сучасних умов, які до того ж постійно змінюються. Це не може не відбитися на економіці територіальних утворень, тобто регіональній економіці, до завдань функціонування якої тепер входить не обмежуватися рамками даної території, а розвиватися як органічної складової світового глобального розвитку.

Запитання для самоконтролю

1. Які основні аспекти розгляду поняття "регіон"?

2. Охарактеризуйте поняття і завдання регіональної економіки?

3. Хто є головними суб'єктами процесу регіоналізації?

4. Які основні ознаки моделей впливу господарської діяльності на навколишнє середовище?

5. Обґрунтуйте основну сутність, функції й типи сучасного етапу регіонального розвитку.