СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України від 2S.06.1996 р. - К.: Преса України, 1997.

2. Бюджетний кодекс України. Закон від 21 червня 2001 року №2542-111.

3. "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України від 21.05.1997 р.№2S0/97-ВР.

4. " Про Державний бюджет на 200S рік" :Проект Закону України від

29.12.2007.

5. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіонів. -

Х.: ХНУ,ХПІ,2006.

6. Бюджет - 2001 та розвиток міжбюджетних відносин. - Київ: Парламентське видавництво, 2001.

7. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики.- К.: Кондор,2003.

S. Гай Х.. Плоккер К. На шляху до демократичної децентралізації:Перебудова регіональних і місцевих органів влади в Нової Європі/ TACIS. Service DGIA, European Commission, 1995.

9. Горленко І.О., Тарантул Л.Л. Економічні райони України.- Київ: Книжкова друкарня наукової книги, 2004.

10. Економіка міст.-К.: Наукова думка, 1999.

11. Жук М. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. -К.: Кондор, 2006.

12. Качан В. П. Розміщення продуктивних сил - К.:Наукова думка, 1999.

13. Investment criteria. - L:MCU, 2000.

14. Commercial and social approaches to region development. - Arl. : NPO,

2003.

15. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні. - Київ:Арарат-Центр, 2001 - 176 с.

16. Коврига А. В. Исследования новых тенденций и подходов к управлению региональным экономическим развитием. - Харьков: ХГАГХ,199S.

17. Э. Харлоф. Местные органы власти в Европе. - М.: Финансы и статистика, 1999.

1S. Некрасов Н.Н. Региональная економика. - М.:Экономика, 197S.

19. Регіони України: Пошук стратегії оптимального розвитку (під ред.проф. А.П.Голикова) - Харків: ХГУ, 1994.

20. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник /За ред. Дорогунцова С. - К.:КНЕУ,2005.

21. Сорен Х., Кронваль К. и др. Местное самоуправление в Швеции. Традиции и современность. Стокгольм, 2002.

22. Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил України.- К.:ЦУЛ,2002.

23. Preliminary draft report on local finance in the member states of the Council of Europe / Council of Europe, Steering committee on local and regional authorities (CDRL). ^1^^^^ of European Ministers responsible for the local Government, Lisbon, 2006.

24. Юр'єва Т.П. Економіка підприємств міського господарства. -Х.:ХДАМГ, 199S.

25. Water Isard, Iwan j.Aziz, etc., Methods of interregional and regional analysis, 199S, p.456.

26. Understanding the budget of the United States government, 2001, p. 199.

27. www.kazna.dp.ua

2S. www.mrcs.org/library/budglist/htm

29. www.gov/regions/europe eurasia/local gov.htm

30. www.ecomonitoring.report.ru

31. www.ecology-project.ru