11.1. Взаємодія елементів міської інфраструктури

Одним з основних аспектів оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону є рівень розвитку інфраструктури населених пунктів, що входять у конкретний регіон. Від алгоритму розвитку інфраструктури міст значною мірою залежить рівень обслуговування населення, оптимальне вирішення забудови промислових зон, інженерного устаткування, транспорту, а також підвищення ефективності витрат у міське господарство й будівництво.

Розширення виробничої інфраструктури міст виконує важливі соціально-економічні функції: сприяє розвитку соціальної інфраструктури, зменшенню міграції населення. Під соціальною інфраструктурою розуміють розвиток галузей, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини.

Інфраструктура є похідною величиною від рівня економічного розвитку країни в цілому і водночас, у свою чергу, впливає на її розвиток і темпи урбанізації. Так, діяльність підприємств міського господарства забезпечує умови для нормальної роботи промислових підприємств. Упорядковане житло, міський транспорт, що чітко працює, та ін., - усе це побічно впливає на продуктивність праці робітників підприємств.

Функціональне призначення соціальної інфраструктури в економіці міста можна представити сукупністю таких функцій:

- виробничо-обслуговуюча, що дозволяє створювати необхідні умови відтворення робочої сили;

- демографічна, що позитивно впливає на демографічну ситуацію за допомогою зберігання і поліпшення здоров'я й умов проживання, удосконалення структури зайнятості населення;

- рекреаційна, що дозволяє за сукупністю взаємозалежних і взаємообу­мовлених процесів і явищ забезпечувати загальні умови для відновлення здоров'я, працездатності і культурної діяльності населення даної території. Процеси формування нових рекреаційних територій, перетворення сьогоднішніх рекреаційних зон, зміни попиту на ті або інші види і місця відпочинку пред'являють нові вимоги до територіальної організації міст, висувають на перший план екологічні функції території.

Соціальну інфраструктуру відповідно до функціонального призначення її об'єктів можна диференціювати на поточну інфраструктуру міста й інфраструктуру розвитку.

До поточної відносяться: підприємства житлово-комунального господарства міста, побутового обслуговування населення, будівельна промисловість, система міської торгівлі, громадського харчування.

Структура житлово-комунального господарства складається з таких підгалузей: житлове господарство; водопровідне і каналізаційне господарство; дорожнє господарство; зелене господарство, газові, теплові, електричні мережі; благоустрій і санітарне очищення міста; зовнішнє міське освітлення; готельний комплекс; ритуальне обслуговування, лазні, пральні й ін.

До інфраструктури розвитку можна віднести установи освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, що дозволяють задовольняти потреби населення в розвитку фізичних, моральних, інтелектуальних, можливостей людини.