10.1. Функції органів місцевого самоврядування

Саме "регулятивна" функція при використанні земель, як показує світовий досвід, належить органам місцевого самоврядування.

Практично у всіх розвинутих країнах існує законодавство про функціональне зонування території, що регламентує засіб і цільове використання земельної ділянки разом з будинками і спорудами, розташованими на ній.

Власник землі повинен виконувати затверджені будівельні, санітарні, природоохоронні норми й суспільні сервітути. Крім того, розвинута система оподаткування землі сприяє не тільки поповненню бюджету, але і раціональному її використанню.

Для кожного міста в усьому світі розроблені проекти планування і забудови міських земель, обов'язкові для виконання усіма юридичними і фізичними особами. У багатьох країнах установлена кримінальна відповідальність за порушення містобудівної документації. Урахування земельних ресурсів здійснюється у вигляді кадастрів.

Кадастр земельних ресурсів. Сутність поняття "кадастр" - це буквально реєстр (список), що складається офіційними особами. Кадастр був сформований ще в часи Римської імперії, коли була затверджена одиниця урахування зі збору податку на землю і з того часу практично не змінився. Як правило, під кадастром розуміється упорядкована сукупність даних про правовий, природний, господарський, економічний стан об'єктів.

В організаційному плані всі західноєвропейські кадастри історично сформувалися як частина державного управління, тобто створення і функціонування під контролем влади, починаючи від муніципалітетів на нижчому рівні і закінчуючи парламентом на вищому.

Складовими частинами державного земельного кадастру є державна реєстрація права власності, користування та оренди землі, урахування кількості і якості земель, бонування грунтів, зонування територій населених пунктів, оцінка земель.

Світовий досвід свідчить, що реєстрація прав на землю займає одне з головних місць в упорядкуванні і веденні земельного кадастру. Без достовірної інформації про юридичне свідчення нової земельної ділянки або змін у правовому режимі неможливо забезпечити практичну реалізацію основних напрямків земельних відносин.

Урахування кількості земель ведеться відповідно до власників земель землекористувачами, у тому числі орендарями. При цьому виділяються: земля щодо її функціонального призначення, згідно з формою власності; відповідно до режиму оподатковування.

Урахування земель за якістю ведеться по всіх категоріях земель і включає: класифікацію земель населених пунктів за функціональним призначенням, відповідно до інженерно-геологічних умов, соціального стану, інженерно-транспортної і природоохоронної інфраструктури й ін.

Бонування грунтів, зонування території та оцінка земель забезпечуються проведенням топографо-геодезичних і картографічних робіт, грунтових, геоботанічних, радіологічних, містобудівних, земельно-оцінних та інших видів робіт.