ТЕМА 10. МІСЬКА ТЕРИТОРІЯ ЯК БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ