9.4.4. Виконання бюджету

Ведення бухгалтерського обліку всіх операцій по виконанню як Державного, так і місцевих бюджетів покладено на органи Державного казначейства.

На казначейське обслуговування бюджети міста й бюджетних установ переведені по доходах - з 01.01.2002 р., по витратах - з 01.01.2004 р.

Зазначимо, що казначейське обслуговування вимагає від Департаменту щорічної підготовки більше 3 тисяч різних довідок, реєстрів, розпоряджень, при цьому найбільшого оформлення вимагає робота з субвенціями, які надходять з Державного бюджету на фінансування пільг і субсидій населенню.

Із законодавчо встановлених вимог при витраті бюджетних засобів слід відзначити наступні (стаття 51):

- розпорядники бюджетних засобів беруть бюджетні зобов'язання і проводять витрати тільки в межах бюджетних зобов'язань, установлених кошторисами;

- будь-які зобов'язання, взяті без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених рішенням про бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями, а витрати на такі зобов'язання не можуть проводитися;

- оплата товарів, робіт і послуг виконується після їхнього одержання (за винятком робіт капітального характеру, по яких передбачені авансові платежі).

При цьому слід зазначити, що відповідно до норм Закону України " Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні засоби" витрата бюджетних засобів проводиться через бюджетні торги, за винятком невеликих сум, а саме для товарів, послуг - закупівля до 30 тис.грн, для робіт - до 300 тис. грн.

Нормами Бюджетного кодексу визначені контрольні функції Верховної Ради України, Рахункової палати України, органів державного казначейства, контрольно-ревізійної служби, місцевих рад і їхніх виконавчих органів. Зокрема у випадку порушення вимог по формуванню бюджету в частині державних делегованих повноважень голові обласної державної адміністрації надається право протягом місяця від дня ухвалення рішення про міський бюджет призупинити дію даного рішення з одночасним зверненням до суду.

Аналогічне право надане міському голові у разі порушення вимог по формуванню бюджету районними в місті радами.

До бюджетних правопорушень відносяться: несвоєчасне й неповне подання звітності про виконання бюджету, нецільове використання засобів, подання недостовірної звітності, порушення розпорядниками бюджетних засобів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань.

Встановлена також відповідальність за допущені бюджетні правопорушення: - адміністративна відповідальність відносно осіб, винних у бюджетних правопорушеннях; - зупинку операцій з бюджетними засобами; - обов'язкове повернення засобів у випадку їхнього нецільового використання із залученням винних осіб до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності.