9.4.3. Процедурні питання

Бюджетним кодексом чітко визначені стадії бюджетного процесу, строки й процедурні питання формування міжбюджетних відносин.

Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний   рік Міністерство фінансів

України доводить відповідним виконавчим органам (обласним, районним, міським) розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їхнього визначення, пропозиції за формою проекту рішення ради про місцевий бюджет (типова форма рішення) та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів. У тижневий строк після прийняття Закону " Про Державний бюджет України" у другому читанні до місцевих органів влади доводять показники міжбюджетних трансфертів і текстові статті Закону. На підставі цього місцеві органи влади готує відповідні рішення про свої бюджети.

Бюджетним кодексом визначений перелік документів, що додаються до проекту рішення про місцевий бюджет, в якому включається: інформація про соціально-економічний стан міста, оцінка доходів і витрат, обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин між міським і районними в місті бюджетами, інформація про позики, прогноз доходів і витрат на три наступні роки та інші матеріали (ст.76).

Установлені також строки затвердження бюджетів: обласного, районних, міст обласного значення не пізніше, ніж через два тижні після офіційного опублікування Закону України про Державний бюджет на відповідний рік.

Міські (міст районного значення) бюджети, районні в містах, селищні й сільські бюджети затверджуються не пізніше двох тижнів після затвердження районного або міського бюджету міста обласного значення.

Інформація про бюджет, включаючи рішення про бюджет і періодичні звіти про їхнє виконання, повинна публікуватися в засобах масової інформації, а рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднено не пізніше 10 днів від дня його прийняття (ст.28).