ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.......................................................................... 6

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ........... 7

1.1. Основні складові дисципліни............................................ 7

1.2. Формування регіональної економіки як науки....................... 7

1.3. Зміни у змісті й формах економічного розвитку..................... 14

Запитання для самоконтролю..................................................... 16

ТЕМА 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ ... 17

2.1. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил .. 17

2.2. Формування економіки регіонів.......................................... 21

Запитання для самоконтролю..................................................... 27

ТЕМА 3.  ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА .................. 28

3.1. Основні підходи до еконмічного районування і територіальної організації господарства ................. 28

3.2. Використання кількісного методу для побудови класифікації регіонів ........................ 32

3.3. Географічні інформаційні системи..................................... 35

Запитання для самоконтролю ................... 36

ТЕМА 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ.. 37

4.1. Територіальний поділ праці як напрямок формування регіону . 37

4.2. Територіально-виробничі комплекси як прояв територіального поділу праці ....................... 39

4.3. Показники рівня спеціалізації регіону ........... 43

Запитання для самоконтролю..................................................... 46

ТЕМА   5.   СУТНІСТЬ,   МЕТА  І   ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ......................................................... 47

5.1. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики .... 47

5.2. Районе планування як складова стратегічного планування....... 54

Запитання для самоконтролю..................................................... 56

ТЕМА 6.МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ

ПОЛІТИКИ ........................... 57

6.1. Основні складові механізму реалізації регіональної економічної політики .......................... 57

6.2. Основні напрями реалізації регіональної економічної політики ... 64 Запитання для самоконтролю..................................................... 68

ТЕМА 7. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ.................... 69

7.1. Природний та трудоресурсний потенціал України.................. 69

7.2. Міжгалузеві господарскі комплекси та регіональні особливості

їх розвитку і розміщення................................................... 84

Запитання для самоконтролю..................................................... 89

ТЕМА 8. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ............ 90

8.1. Економіка регіонів України: стан та перспективи.................. 90

8.2. Україна та її інтеграція в Європейські та інші світові культури ... 109 Запитання для самоконтролю..................................................... 111

ТЕМА 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ЯК СИСТЕМА............................... 112

9.1. Організація місцевого самоврядування у регіоні..................... 112

9.2. Сутність і структура місцевих фінансів............................... 116

9.3. Функції місцевих фінансів................................................ 120

9.4. Місцеві бюджети як  фінансова база органів місцевого самоврядування.............................................................. 122

9.4.1. Доходи................................................................ 122

9.4.2. Витрати ....................... 134

9.4.3. Процедурні питання .................. 139

9.4.4. Виконання бюджету ................. 140

9.5. Аспекти удосконалення бюджетного планування діяльності органів місцевого самоврядування на основі аналізу світового досвіду . 142

Запитання для самоконтролю ................... 146

ТЕМА 10. МІСЬКА ТЕРИТОРІЯ ЯК БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ............................................... 147

10.1. Функції органів місцевого самоврядування......................... 147

10.2. Економічний механізм урегулювання земельних відносин...... 148

10.3. Методи оцінки міських територій..................................... 150

Запитання для самоконтролю..................................................... 158

ТЕМА   11.   КОМПЛЕКСНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ............................................................... 159

11.1. Взаємодія елементів міської інфраструктури....................... 159

11.2. Роль міського господарства в інфраструктурі суспільного виробництва ....................... 160

Запитання для самоконтролю ................... 164

ТЕМА 12. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ .................... 165

12.1. Чинники, що визначають обсяги інвестицій ........ 165

12.2. Інвестиційна принадність регіонів ............ 170

Запитання для самоконтролю ................... 172

ТЕМА 13. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ .. 173

13.1. Наукові засади раціонального природокористування............ 173

13.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації...... 179

13.3. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища............................................. 192

13.4. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері

охорони навколишнього природного середовища.................. 195

Запитання для самоконтролю..................................................... 197

Тестові завдання для самоконтролю............................................. 198

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................................................. 213

ДОДАТОК 1

215

ДОДАТОК 2

216

ДОДАТОК 3

217

ДОДАТОК 4

218

ДОДАТОК 5

220