3.3. Географічні інформаційні системи

Слід відзначити зростаючу роль високих технологій і інформаційної революції в розвитку регіональної економіки. З одного боку, вищевказані коефіцієнти локалізації, спеціалізації та інші були міні - географічні інформаційні системи (ГІС) в цій галузі до моменту комп'ютерної революції; аз іншого - вони вже не зовсім відповідають реаліям часу, коли врахувати зростаючі вимоги до оптимізації прийняття рішень і очікуваного результату.

На цьому етапі розвитку ГІС є головним інструментом і помічником при вирішенні регіональних (і не тільки) різноманітних завдань. Вони можуть бути зв'язані, наприклад, з оптимізацією вибору місця розташування зазначеного об'єкта і з аналізом, прогнозуванням, розрахунком економічних, соціальних, екологічних та інших наслідків того чи іншого нововведення, просторовим аналізом, моделю­ванням та ін. Вона дозволяє на основі постійного контролінгу даних, що введені у таблицю, згідно з усіма завданими критеріями, які характеризують просторовий об'єкт, отримати найбільш повну, достовірну й оброблену інформацію (як відомо, хто вчасно володіє інформацією, той володіє світом) у будь-яку мить за будь-яким завданням. В усіх розвинутих країнах департамент ГІС став невід'ємною частиною усіх структур, діяльність яких пов'язана з територією. ГІС-систему використовують підрозділи поліції, пожежники, вона застосовується споживачами при виборі оптимального маршруту пересування, в автомобілях, літаках, поїздах; інвесторами при виборі об'єкта інвестування; департаментами землекористування, водо-, енергопостачання; департаментами стратегічного розвитку міст та регіонів; фінансовими департаментами та ін.

Але цим можливості ГІС не обмежуються, ця система дозволяє також контролювати роботу вже існуючих об'єктів, виконувати велику кількість інших функцій і завдань, без яких не можлива діяльність жодної ланки системи управління містом, регіоном та проектами їх розвитку.

Запитання для самоконтролю

1. Методи територіальної організації господарства.

2. Для вирішення яких завдань може бути використана ГІС?

3. Яким чином ГІС використовуються для потреб департаментів стратегічного розвитку?

4. Основні етапи методу побудови класифікації.

5. Основні чинники процесу суспільно-географічного районування.