ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ І ТЕРИТОРИАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА