4. Генерація альтернатив

Важливим етапом вирішення проблеми є генерація альтернатив.

Альтернатива - це один з можливих напрямків діяльності в мо­мент прийняття рішення.

Розглянуті в розділі 14 завдання вибору засновані на тому, що за­дана множина альтернатив і потрібно здійснити вибір кращої, яка за вибраними критеріями найбільше задовольняє поставленим цілям. У подальшому аналізі вирішується технічне завдання вибору, а саме при­йняття рішення, яке певною мірою формалізоване. Проблемою залиша­ється вибір альтернатив, чи їх створення, генерація.

Завдання створення альтернатив вирішення проблеми є одним з найбільш складних, творчих завдань. Для його вирішення розроблено чимало різних прийомів і навіть окремих наукових напрямків. Такими напрямками є синектика, ділові ігри, мозковий штурм, використання алгоритмів винаходу та ін. Основою їх є створення такої обстановки, психологічного й морального клімату, в якому найбільше виявляються творчі здатності спеціалістів. Перелік методів дано в підручнику [1], а опис - у великій кількості літератури, частковий список якої наведено у цьому посібнику.