5. Пошук альтернатив із заданими властивостями

У цьому напрямку аналізують альтернативи, оцінюють їх власти­вості і виконують вибір за властивостями альтернатив.

Знаходження множини Парето - метод, розроблений італійсь­ким економістом і соціологом Вільфердо Парето. Це повністю формалі­зований метод багатокритеріального вибору, при якому шляхом попар­ного порівняння альтернатив (бінарних порівнянь) відкидаються альте­рнативи, гірші за всіма критеріями. Альтернативи кращі по критеріях, не порівняних між собою, утворюють так звану множину Парето. Пос­лідовне використання методу приводить до зменшення числа альтерна­тив і до вирішення завдання. Інколи у множину Парето може ввійти декілька альтернатив. У такому разі для вибору єдиної альтернативи додають нові критерії чи обмеження і продовжують вибір або вибира­ють єдину альтернативу, наприклад, методом жеребкування.