4. Знаходження умовного максимуму

Критерії, що характеризують більшість альтернатив, як правило, бувають нерівнозначні: одні критерії є головними, відіграють важливу роль, інші другорядні. Важливість одних критеріїв переважає над інши­ми. Тому для вирішення проблеми вибору альтернативи можна посту­пати таким чином: знаходять умовний екстремум за головним критері­єм. Пізніше шукають екстремум за іншими критеріями при умові, що головний критерій змінюється незначно. Операцію повторюють послі­довно для всіх критеріїв, доки не одержать потрібний результат.

Цей метод може бути реалізований, коли наперед знають важли­вість кожного критерію, обмеження на значення критеріїв, умови, яким задовольняють критерії. (До таких задач відносяться, наприклад, задачі лінійного програмування).