2. Вибір рішення за певним критерієм

Не вдаючись у всі тонкощі й варіанти задач вибору та прийняття рішення, розглянемо загальне завдання вибору рішення за певним кри­терієм .

Вибір за певним критерієм - це один з методів вибору, що найбі­льше поширений у практиці і теоретично опрацьований. Найпростіший варіант такого вибору - коли не розглядається питання відповідальності за вибір.

Вибір здійснюється за певним критерієм, що має значення в одній з кваліметричних шкал. Вибір, як правило, виконується за екстремумом (максимальним чи мінімальним значенням) критерію. Задача вибору проста за постановкою, але буває складною в практичній реалізації. Якщо є один критерій, за яким потрібно зробити вибір, то завдання зво­диться тільки до визначення величини цього критерію, до вимірювань, обчислень та знаходження екстремуму. Але в більшості завдань, що зустрічаються на практиці, виникають складності, тому що критерій вибору не визначений і важко його вибрати. Часто треба враховувати декілька критеріїв, наприклад, технічні, технологічні, експлуатаційні, економічні, соціальні та інші. У результаті одержуємо багатокритеріа-льну задачу. Багатокритеріальна задача, навіть у своїй постановці, є до­сить складною. Після постановки такої задачі вирішення її може йти в чотирьох напрямках:

• зведення багатокритеріальної задачі до задачі з одним критерієм;

• знаходження умовного екстремуму;

• пошук альтернатив із заданими властивостями;

• знаходження Паретівської множини. Розглянемо загальну характеристику цих напрямків.