Розділ 14. Основні поняття теорії прийняття рішень. Метод парних порівнянь