7. Шкала відношень

Якщо певну величину можна вимірювати в числових значеннях, існує нульове значення величини і вона відповідає аксіомам адитивнос­ті, то вимірювання її відбувається у шкалі відношень. Наприклад, вимі­рювання більшості фізичних величин, як-от довжини, маси, напруги, опору тощо виконують у шкалі відношень.

Аксіоми адитивності - це такі аксіоми:

60 якщо А= Р і B > 0 то     А + Р > 0;

70 А + В = В + А;

80 якщо A = P і B = Qто A + B = P + Q;

90 (A + B) + C = A + (B + О.

У цій шкалі допускається виконання будь - яких математичних дій. Результати вимірювання є повноцінними числами, для яких можна виконувати всі математичні операції і обчислювати статистичні величи­ни.