4. Одержання звіту по функціонально-вартісному аналізу

Головним результат ФВА є звіт, що оформляється і виводиться в результаті розрахунків. Пакет ВР\уіп дозволяє одержати звіт як по всій моделі, так і по її окремих частинах. У зв'язку з тим, що вимоги корис­тувача до того, який звіт потрібно одержати і як його оформити можуть бути різноманітними, в програмний пакет входить спеціальна програма конструктора звітів.

Вигляд діалогу побудови звіту по функціонально-вартісному ана­лізу показано на рис. 52.

 

У діалозі відмічають дані, які потрібно вивести у звіт, і форму звіту. Конструктор звітів моделі ГОБГО дозволяє одержати звіти:

по роботах (Cost Center Report);

• по статтях витрат (Cost Center Report);

• сумісний звіт по роботах і статтях витрат (Activity Cost / Cost Center (landscape)).

Кожен звіт може бути виконаний як для всієї моделі, так і для її частини. Підготовлений звіт можна проглянути, вибравши кнопку меню Preview... Після ознайомлення зі змістом звіту можна його коректувати і роздрукувати чи зберегти у вигляді файла на зовнішньому носії або жорсткому диску комп'ютера. Більш детальний опис порядку побудови функціональної моделі і виконання функціонально - вартісного аналізу міститься в [18, 19, 22, 45].