Сорока К. О . - Основи теорії систем і системного аналізу

Просмотров: 3640Похожие книги

Сорока К. О . - Основи теорії систем і системного аналізу

К.О.Пінаєв - Вибухові речовини і порохи

James R. - Compact disc terminology

- Будова матеріальної частини стрілецької зброї. Конспект лекцій – К. О. Пінаєв

- Численные методы. I Исследование функции – В.А. Буслов, С.Л, Яковлев