ПРОГРАМА КУРСУ

ЗМ 1. Особливості залучення інвестицій різних видів

1. Методологічні основи інвестування.

2. Суб' єкти і об' єкти інвестиційної діяльності.

3. Інвестиції в засоби виробництва.

4. Фінансові інвестиції.

5. Залучення іноземного капіталу.

ЗМ 2. Економічне обґрунтування інвестиційної діяльності

6. Обґрунтування доцільності інвестицій.

7. Інвестиційні проекти.

8. Фінансове забезпечення інноваційних проектів.

9. Менеджмент інвестицій.

10. Організаційно-правове регулювання взаємодій суб'єктів інвестиційної діяльності.