ЗМІСТ

Стор.

Загальні вказівки............................................................................4

Програма курсу...............................................................................5

Тема 1. Методологічні основи інвестування...........................................5

Тема 2. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності................................ 13

Тема 3. Інвестиції в засоби виробництва.............................................. 16

Тема 4. Фінансові інвестиції...............................................................22

Тема 5. Залучення іноземного капіталу...............................................32

Тема 6. Обґрунтування доцільності інвестицій.....................................46

Тема 7. Інвестиційні проекти...............................................................................53

Тема 8. Фінансове забезпечення інноваційних проектів............................59

Тема 9. Менеджмент інвестицій.........................................................77

Тема 10. Організаційно-правове регулювання взаємодій суб'єктів

інвестиційної діяльності.........................................................90

Список літератури..........................................................................94