7.1. Менеджмент якості на етапі проектування та розробки нової продукції. Значення стадії проектування

Стандарти ІЗО серії 9000 версій 1994 р. і 2000 р. особливу увагу приділили стадії розробки і проектування нової продукції (послуги). І це не випадково, оскільки цей вид діяльності знаходиться на початку «петлі якості» і від неї найбільшою мірою залежить здатність підприємства задовольняти запити і чекання споживачів і забезпечувати свою конкурентоспроможність. Наприклад, якщо якість конструкції машини низька, то, якою б високою не була якість її виготовлення, сервісне і після продажне обслуговування, це не може істотно підвищити якість машини в широкому сенсі слова і її конкурентоспроможність. Дані багаточисельних досліджень показують, що близько 80% дефектів, що виявляються на стадіях виробництва і експлуатації машин, є наслідком помилок, допущених на стадії розробки і проектування.

Необхідно враховувати, що помилки, допущені на стадії проектування, на подальших стадіях «петлі якості» або взагалі неможливо усунути, або їх усунення обходиться в десятки, сотні, а інколи і тисячі разів дорожчі.