3.2. Регіональні організації з стандартизації

Разом з міжнародними організаціями з стандартизації існують регіональні організації, які координують діяльність з стандартизації та сертифікації декількох країн в рамках певних регіонів та економічних співтовариств з орієнтацією на нормативні документи міжнародних організацій з стандартизації. Наприклад, такі організації існують в Азійсько-Тихоокеанському, Європейському та інших регіонах. Держстандарт України розвиває співпрацю в сфері стандартизації з регіональними організаціями та особливо з Європейськими.

Європейські організації з стандартизації створені в рамках Європейського Союзу (ЄС). З аналогією з міжнародними організаціями діяльність з стандартизації в рамках ЄС координується двома організаціями -Європейським комітетом із стандартизації (СЕН) (Comite europeen de normalisation (CEN) та Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК) (^11^ europeen de normalisation en elecrotechnique (CENELEC)). СЕН був створений в 1961 р., а СЕНЕЛЕК - в 1972 р. Вирішення про обов'язкову розробку європейських стандартів було прийнята в 1970 р.

Членами СЕН і СЕНЕЛЕК є країни ЄС, кількість яких постійно збільшується. СЕН є аналогом ISO, а СЕНЕЛЕК - аналогом МЕК. Відповідно розподілені між ними й сфери діяльності в рамках ЄС. СЕНЕЛЕК займається стандартизацією в електротехніці, приладобудуванні, електроніці та зв'язку, а СЕН - у всіх останніх галузях народного господарства країн ЄС. Найвищим органом управління СЕН та СЕНЕЛЕК є Генеральні Асамблеї. У Генеральній Асамблеї кожної організації працюють по одному представнику від кожноїкраїни ЄС, проте кількість голосів може змінюватися від 10 до 1 залежно від рівня економічного розвитку країни. По десять голосів встановлено представникам Німеччини, Англії, Франції, Італії, а один голос має представник Ісландії. У складі цих організацій функціонує 239 технічних комітетів із стандартизації. Метою створення цих організацій є недопущення в рамках ЄС технічних бар'єрів через неузгодженості національних стандартів окремих країн. Для досягнення цієї мети СЕН та СЕНЕЛЕК вирішують наступні основні завдання:

- розробляють   єдині   європейські   стандарти   та забезпечують гармонізацію національних стандартів країн ЄС;

- розвивають співпрацю з міжнародними, регіональними та національними організаціями з стандартизації та зацікавленими громадськими організаціями;

- приймають міжнародні стандарти в якості єдиних європейських в рамках ЄС.

Європейськими організаціями розроблено більше 1200 стандартів.

В рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) главами урядів країн - СНД в 1992 р. підписано «Угоду про проведення погодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації». Відповідно до цієї угоди створена Міждержавна Рада з стандартизації, метрології та сертифікації (МДР). Основними цілями діяльності цієї організації є:

- усунення можливих технічних бар'єрів через неузгодженості стандартів окремих країн СНД, що сприяє розвитку економічного співробітництва в рамках СНД;

- розробка міждержавних стандартів;

- прийняття міжнародних стандартів в якості міждержавних;

- розвиток співпраці з міжнародними, регіональними та національними організаціями з стандартизації та зацікавленими громадськими організаціями.

У 1995 р. ІСО визнала МДР в якості міжнародної регіональної організації з стандартизації.

За аналогією з міжнародними організаціями з стандартизації при МДР створено більше 300 міждержавних комітетів з стандартизації (МДК), технічний секретаріат ради. Технічний секретаріат ради складається з п'яти висококваліфікованих консультантів з найважливіших напрямів діяльності ради та технічних працівників. МДР вже прийняло більше 1500 міждержавних стандартів, а також такі важливі та взаємовигідні угоди, як:

* угоди про взаємне визнання результатів державних випробувань та затвердження типу, метрологічної атестації, перевірки та калібрування засобів вимірювання;

* угоди про принципи проведення сертифікації та взаємне визнання її результатів.

В якості пріоритетних на 1998 - 2003 рр. МДР визначені наступні напрями:

* розробка стандартів з управління охорони довкілля;

* забезпечення безпеки продукції для здоров'я, життя, майна людей тадовкілля, стандартизація експрес - методів контролю якості та безпеки продуктів харчування та природного середовища;

* розробка стандартів для сфери послуг (банківські послуги, страхування, медичне обслуговування, туризм, торгівля).