Змістовний модуль 1.3 Геодезичні роботи в будівництві й архітектурі