Змістовий модуль 1.1. Необхідність і сутність облікової політики підприємства за нормативно-правовими актами.