Змістовий модуль 1.3. Документообіг та практичні аспекти формування облікової політики підприємств.