З.6 Контрольні запитання

1. Як встановити поля робочого листа?

2. Як додати новий робочий лист?

3. Як видалити робочий лист?

4. Як перейменувати робочий лист?

5. Як встановити розмір і орієнтацію сторінки?

6. Як зберегти документ, створений в Excel?

7. Як зберегти вже існуючий документ в іншу папку або на дискету?

8. Як відкрити документ Excel?

9. Для чого потрібний режим "Попередній перегляд"?

10. Як надрукувати документ?

11. Як набудувати панелі інструментів?

12. Як встановити числовий формат в ячейці або групі ячейок?

13. Як встановити формат дати в ячейці або групі ячейок?

14. Як встановити текстовий формат дати в ячейці або групі ячейок?

15. Як змінити ширину стовпця?

16. Як перемістити вміст ячейки?

17. Способи позначки групи ячейок?

18. Як виділити ячейки в не суміжних областях?

19. Як скопіювати вміст ячейки в нову ячейку?

20. Як перемістити таблицю?

21. Як редагувати вміст ячейок?

22. Як видаляти вміст ячейок і формат ячейок?

23. Як змінити шрифт і оформлення ячейок?

24. Як використовувати режим автозаповнення ячейок?

25. Як об'єднати ячейки?

26. Як використовувати формат "Вирівнювання"?

27. Як водити формули в ячейки?

28. Як копіювати формули?

29. Як при записі формули проводиться посилання на абсолютну адресу ячейки, що містить константу?

30. Як використовувати у формулах посилання на адреси ячейок з іншого листа?

31. Як підсумувати стовпці і рядки таблиці?

32. Як записати формулу за допомогою миші і клавіатури?

33. Як використовувати вбудовані функції при записі формул?

34. Як швидко знайти потрібну функцію?

35. Як використовується функція округлення ОКРУГЛ?

36. Як використовувати умовну функцію ЕСЛИ?

37. Як використовувати основні математичні функції?

38. Як вирішити систему лінійних рівнянь з використанням вбудованої функції МОПРЕД()?

39. Як помітити таблицю?

40. Як вставляти рядки і стовпці таблиці?

41. Як застосувати до таблиці автоформат?

42. Як автоматично змінити ширину стовпців?

43. Як швидко переміщати табличний курсор за таблицею?

44. Як використовувати майстер побудови діаграм для створення гістограм, графіків і кругових діаграм на основі табличних даних?

45. Перерахувати основні характеристики бази даних.

46. Як сортувати базу даних за заданими полями?