Завдання 1. Робота з діаграмами

Побудувати кругову діаграму структури доходів бюджету України за даними з таблиці:

Прибутковий податок громадян

12,5%

Державні цільові фонди

14,4%

Акцизний збір і митний збір

6,9%

Податок на додану вартість

25,4%

Податок на прибуток підприємств

19,8%

Інші надходження

21%