3.2.2 Елементи вікна Excel

Вид вікна дуже схожий на вікно Word. Той же заголовок, рядок меню, панелі інструментів "Стандартна", "Форматування", кнопки мінімізації, відновлення, закриття, смуги прокрутки.

Нові елементи:

- рядок формул. Тут з'являються дані, що вводяться, або формули;

- поле імені. Тут указується ім'я або адреса активної ячейки. Якщо розкрити список, в ньому будуть перераховані всі пойменовані ячейки і діапазони. Поле імені використовується для швидкого привласнення імені вибраній ячейці або діапазону.

Поле імені і рядок формул знаходиться нижчим за панель інструментів. Замість поля документа в Excel - поле робочої книги. Воно поділене на ячейки. Кожен рядок робочої таблиці має заголовок: число 1-65536. Кожний з 256 стовпців теж має заголовок: букву A,B...,Z,AA,AB,...AZ,BA,BB,...,BZ...

У лівому верхньому кутку знаходиться кнопка виділення всіх елементів робочої таблиці.

Робоча книга може мати декілька листів (таблиць). Кожному листу відповідає ярличок, що знаходиться внизу листа (рис. 3). Ярличок активної таблиці виділений кольором.

1     А     1 В

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЇЇНІ ► І Н|\ЛИСТІ/ лист2 / листз /

Рис. 3 - Вигляд ярличків листів робочої книги

У нижньому лівому кутку знаходяться кнопки прокрутки ярличків листів. Активна ячейка виділяється індикатором (темним контуром), або табличним курсором.