3.2.1 Поняття і призначення Excel

При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити лекційні матеріали за темою "Призначення і можливості Excel. Введення і редагування даних. Робота з рядками і стовпцями робочих таблиць. Формули. Абсолютні і відносні посилання»

Excel для Windows - краща на сьогодні програма електронних таблиць. У продовж 10 років редактор електронних таблиць Excel зазнав змін.

Excel можна застосовувати на багатьох рівнях - від найпростішого до дуже складного, від введення, редагування, розрахунку невеликих таблиць до використання могутніх методів настройки, що застосовують мову Visual Basic for Applications (VBA).

Excel - це редактор електронних таблиць. Електронна таблиця складається з набору рядків і стовпців. Вони зображені на екрані в спеціальному вікні, яке можна прокручувати вгору, вниз, управо, вліво. Область на перетині рядка і стовпця - ячейка.

У ячейці електронної таблиці може знаходитися число, текст або формула, за допомогою якої виконуються обчислення, що відносяться до однієї або декількох ячейок.

Ячейки можна копіювати, переміщати або змінювати формули, що містяться в них. Ячейки можна довільно форматувати або роздруковувати. Окремі групи ячейок можна використовувати для створення діаграм або карт.

Excel грає ключову роль в стратегії фірми Microsoft по розробці ПО, оскільки:

- виконує дії з числами з плаваючою комою;

- можна обробляти масиви чисельних значень для інших додатків;

- підтримує макроси VBA