2.3 Порядок виконання і методичні вказівки до виконання самостійної роботи

1) Запустити редактор Word. Ввести текст. Параметри: гарнітура Times New Roman Cyr, кегль 14 пунктів, міжрядкова відстань 150%, відступ абзацу 10 мм, включити контроль "висячих" рядків, вирівнювання абзаців по ширині сторінки, формат сторінки - А4 (210х297), поле - зверху - 15 мм, справа, зліва, знизу - 20 мм. Виділення розділових пропуском знаків тільки справа, тире - з обох боків, дефіс пропусками не виділяти.

2) Змінити режим проглядання введеного документа.

3) Зберегти документ.

4) Дати документу нове ім'я.

5) Розділити вікно документа на два. Зняти розділення.

6) Виконати переміщення, копіювання, видалення речення, абзацу, блоку тексту.

7) Виконати вставку деякого тексту за допомогою команд "Автотекст", "Автозаміна".

8) Виконати пошук і заміну слів.

9) Перевірити орфографію тексту.

10) Знайти синоніми і антоніми до слів за допомогою тезауруса.

11) Виділити деякі ділянки тексту напівжирним шрифтом, курсивом і підкресленням.

12) Ввести верхній і нижній індекси.

13) Замінити у виділеному фрагменті рядкові букви на прописні.

14) Пофарбувати деякі ділянки тексту різними кольорами.

15) Застосувати розрідження і ущільнення тексту з невеликими абзацами.

16) Змінити тип шрифту ділянки тексту, його розмір.

17) Вирівняти абзаци різними способами.

18) Змінити інтервал між деякими рядками і абзацами.

19) Змінити обрамлення і заливку абзацу.

20) Створити маркірований і нумерований списки.

21) Розмістити текст на сторінці у вигляді двох колонок.

22) Створити таблицю. Вставити, видалити рядок, стовпець. Змінити ширину стовпців, висоту ячейок. Об'єднати і розбити ячейки.

23) Створити шаблон з такими параметрами: гарнітура Times New Roman Cyr, кегль 14 пунктів, міжрядковий інтервал однаковий, відступ першого рядка абзацу 1,27 см, вирівнювання абзаців по ширині сторінки.

24) Створити в своєму шаблоні стиль з такими параметрами: шрифт Arial, 12 пунктів, відступу першого рядка абзацу немає.

25) Вставити малюнок.

26) Намалювати малюнок (невелику блок-схему).

27) Набрати формулу.

28) Вставити в документ гіперпосилання.