2.2.14.2 Виділення елементів таблиці

Виділення елементів таблиці проводиться за допомогою панелі виділення ячейки (біля лівої лінії сітки). Над панеллю виділення покажчик миші прийме форму стрілки.

Для виділення ячейки потрібно клацнути на її панелі виділення.

Для виділення рядка потрібно клацнути на панелі виділення рядка або двічі клацнути на панелі виділення ячейки.

Для виділення стовпця помістити покажчик миші на верхню лінію сітки стовпця, щоб він прийняв вид стрілки вниз, і клацнути.

Для виділення декількох ячейок клацнути в першій ячейці, натиснути і утримати Shift і клацнути по сусідніх ячейках.