2.2.5 Пошук і заміна в Word

Команда Правка > Знайти дозволяє швидко переміститися в потрібну точку документа, команда Правка ® Замінити - замінити текст.

Команда «Знайти» дозволяє шукати в документі слова, фрази, знаки пунктуації і навіть недруковані символи. Після вибору команди Правка > Знайти на екран виводиться діалогове вікно «Знайти». Потрібно ввести текст, що підлягає пошуку.

За умовчанням шукатимуться фрагменти тексту незалежно від регістра. Можна вибрати опцію «Враховувати регістр». Список «Напрям» вікна «Знайти» задає напрям пошуку: «Скрізь», «Вперед», «Назад».

Пошук починається з клацання на кнопці «Знайти далі». Буде знайдене і підсвічується перше входження пошукового фрагмента. Щоб внести до нього зміни, потрібно клацнути за межами вікна «Знайти». Після внесення змін вибрати кнопку «Знайти далі».

Команда Правка > Замінити дає можливість автоматично замінити кожне входження знайденого тексту.

При виборі кнопки «Замінити» кожне входження замінюватиметься поодинці. Цей метод дозволяє контролювати процес заміни і вибрати кнопку «Знайти далі» для переходу до наступного входження без внесення змін.

При виборі кнопки «Замінити все» Word автоматично замінить всі входження. Наприклад, «хто» заміниться на «що», навіть усередині слова.