2.2.1 Елементи екрана Word

Запуск редактора здійснюється одним з виконаних в попередній лабораторній роботі способів: за допомогою піктограм; документа; меню «Виконати».

За замовчанням при запуску програми Word на екрані присутні певні елементи.

Використовуючи команди меню «Вигляд», можна приховати або відобразити деякі з цих елементів.

Стисло наведемо опис елементів.

1) Рядок заголовка містить назву програми і документа, кнопку системного меню, кнопки «Розвернути» «Скрутити», «Відновити». Новому документу за умовчанням привласнюється ім'я «Документ 1».

2) Рядок меню містить спливаючі меню з групами команд для роботи з документами. У меню «Файл», наприклад, є команди, що дозволяють відкрити, створити, зберегти, роздрукувати документ. Проглядаючи вміст меню Word, можна отримати уявлення про можливості і особливості програми.

3) Стандартна панель інструментів містить кнопки для виконання основних функцій, що часто використовуються. Кнопки стандартної панелі працюють аналогічно відповідним командам меню, але доступ до них здійснюється швидше: досить клацнути по кнопці.

Звичайно в стандартній панелі присутні наступні кнопки.

«Створити» - відкриває новий документ.

«Відкрити» - відкриває існуючий документ.

«Зберегти» - зберігає активний документ під поточному ім'ям.

«Друк» - друкує всі сторінки документа.

 «Попередній перегляд» - виводить документ на екран в тому вигляді, в якому він буде надрукований.

«Орфографія» - перевіряє синтаксис у всьому документі або у виділеному фрагменті. «Видалити в буфер». «Копіювати в буфер». «Вставити з буфера».

«Відмінити» - відміняє останні дії. Можна відмінити до 100 останніх команд. Клацнувши по кнопці відкриття списку, розташованій поряд з кнопкою «Відмінити», можна побачити список останніх операцій і вибрати потрібні.

«Автоформат» - автоматично застосовує стиль до кожного абзацу.

«Вставити таблицю».

«Колонки» - розміщує поточний розділ документа по колонках. «Малювання» - запускає програму Microsoft Draw.

«Недруковані символи» - робить видимими звичайно невидимі символи (знаки табуляції, маркери кінця абзацу, і ін.).

«Масштаб» - визначає розмір документа, що виводиться (25%, 50%, 100%, 150%, по ширині сторінки і ін.)

«Майстер підказок» - відображає панель «Майстра підказок».

«Довідка» - відображає контекстно-залежну довідку.

4. Панель форматування дозволяє форматувати символи і абзаци документа. Містить наступні кнопки.

«Стиль» - визначає стиль, вживаний до виділеного абзацу. (Стиль - набір параметрів форматування символів і абзаців, вживаний одночасно).

«Шрифт» - дозволяє вибрати потрібний шрифт для символів (наприклад, Times New Roman).

«Розмір шрифту».

«Ж» - виділяє текст напівжирним шрифтом. «К» - виділяє текст курсивом. «Ч» - виділяє текст підкресленням.

«Виділення кольором» - підсвічує слова і пропуски заданим кольором.

«По лівому краю» - вирівнює поточний абзац по лівому краю.

«По центру» - вирівнює поточний абзац по центру.

«По правому краю» - вирівнює поточний абзац по правому краю.

«По ширині» - вирівнює поточний абзац по обох краях.

«Нумерований список» - нумерує виділені абзаци.

«Маркірований список» - розміщує вибраний знак напроти кожного абзацу. «Збільшити відступ». «Зменшити відступ».

«Обрамлення» - відображає панель "Обрамлення", яку можна використовувати для затемнення вибраних абзаців, елементів таблиць, малюнків.

5. Панель "Майстра підказок" містить контекстно-залежну довідку. Тут іноді виводяться кнопки, що допомагають виконати завдання.

6. Лінійка забезпечує просту і швидку установку позицій табуляції і відступів у тексті. Для цього потрібно мишею перетягнути відповідні маркери.

7. Вікно документа. Тут розміщуються текст, формули, графіки і т.д.

8. Рядок стану. Тут відображається інформація про статус документа і виконуване в даний момент завдання. Наприклад, номер поточного рядка, номеррозділу, відстань від верхнього краю сторінки до курсора. Тут також знаходиться кнопка "Зам", подвійне клацання по якій перемикає режим вставки/заміни.

Щоб побачити список можливих панелей інструментів, необхідно виконати команду "Вигляд / Панелі інструментів". Існують панелі "Обрамлення", "Бази даних", "Малювання", "Форми" і ін. Це меню дозволяє відображати і приховувати панелі.

Панелі можна переміщати, міняти їх розміри, колір.