Перелік лабораторних занятть, їх зміст і обсяг в годинах

Мета проведення лабораторних робіт полягає в дослідженні принципів вибору алгоритмів вирішення задач автоматизованої обробки економічної інформації, побудови структур даних та інформаційних систем.

Завданням проведення лабораторних робіт полягає в засвоєнні студентами практичних навиків використання методів і засобів обробки економічної інформації.

 

 

Назва лабораторної роботи

Кількість годин

 

Всього

Аудиторні

Для самост. роботи

 

3 СЕМЕСТР

70

10

60

1.

Операційна система MS Windows

14

2

12

2.

Текстовий процесор MS Word

14

2

12

3.

Редактор електронних таблиць MS Excel

14

2

12

4.

СУБД MS Access

14

2

12

5.

Основи роботи в мережі Internet

14

2

12