ЗМІСТ

Перелік лабораторних занятть, їх зміст і обсяг в годинах..........................6

Лабораторна робота №1 Операційна система MS Windows.......................7

1.1 Мета роботи:..............................................................................................7

1.2 Теоретичні основи для самостійної підготовки до виконання

лабораторної роботи ............................................................................. 7

1.2.1 Екран Windows і головне меню системи....................................................1

1.2.2 Запуск програм.............................................................................................8

1.2.3 Робота з вікнами.........................................................................................8

1.2.4 Вікна запитів................................................................................................9

1.2.5 Завантаження файла..................................................................................9

1.2.бВікно «Мій комп'ютер».............................................................................10

1.2.1 Робота з файловою системою Windows.................................................11

1.2.8 Зміна зовнішнього вигляду екрана............................................................14

1.2.9 Додавання мови..........................................................................................14

1.2.10 Перегляд властивостей файла...............................................................14

1.2.11 Провідник..................................................................................................14

1.3 Порядок  виконання  і  методичні   вказівки  до виконання

самостійної роботи ..............................................................................15

1.4 Опис лабораторної установки для проведення аудиторної

лабораторної роботи...........................................................................16

1.5. Завдання для виконання лабораторної роботи....................................16

Завдання 1. Робота з ярликами.........................................................................1б

Завдання 2. Робота з файлами і папками........................................................1б

Завдання 3. Робота з буфером обміну і стандартними програмами:.........1б

1.6. Контрольні питання і завдання.............................................................17

Лабораторна робота №2 «Текстовий процесор MS Word».......................! 1

2.1 Мета роботи.............................................................................................18

2.2 Теоретичні основи для самостійної підготовки до виконання

лабораторної роботи...........................................................................18

2.2.1 Елементи екрана Word..............................................................................18

2.2.2 Введення і редагування тексту................................................................20

2.2.3 Виділення тексту.......................................................................................20

2.2.4 Прості дії над текстом............................................................................21

2.2.5 Пошук і заміна в Word...............................................................................21

2.2.6 Виправлення орфографічних помилок......................................................22

2.2.1 Проглядання словника синонімів..............................................................22

2.2.8 Форматування символів............................................................................22

2.2.9 Форматування абзаців..............................................................................22

2.2.10 Обрамлення і заповнення абзаців...........................................................23

2.2.11 Положення абзаців на сторінці.............................................................23

2.2.12 Робота з колонками.................................................................................24

2.2.13 Параметри сторінки...............................................................................24

2.2.14 Таблиці.......................................................................................................24

2.2.15 Вставка малюнка.....................................................................................26

2.3 Порядок  виконання  і  методичні  вказівки  до виконання

самостійної роботи..............................................................................26

2.4 Опис лабораторної установки................................................................27

2.5. Завдання для виконання лабораторної роботи....................................27

Завдання 1. Робота з текстом.........................................................................27

Завдання 2. Робота з написом (кадром)...........................................................27

Завдання 3. Робота з таблицями......................................................................28

Завдання 4. Робота з картинками....................................................................28

2.6 Контрольні запитання.............................................................................28

Лабораторна робота №3 Редактор електронних таблиць MS Excel.......30

3.1 Мета роботи.............................................................................................30

3.2 Теоретичні основи для самостійної підготовки до виконання лабораторної роботи ...........................................................................30

3.2.1 Поняття і призначення Excel...................................................................30

3.2.2 Елементи вікна Excel.................................................................................30

3.2.3 Переміщення по ячейках робочої таблиці...............................................31

3.2.4 Введення і редагування даних...................................................................31

3.2.5 Форматування числових значень..............................................................32

3.2.6 Форматування ячейок...............................................................................32

3.2.7 Операції з листами робочих таблиць......................................................33

3.2.8 Переглядання робочих таблиць................................................................33

3.2.9 Робота з рядками і стовпцями................................................................33

3.2.10 Копіювання вмісту ячейок......................................................................34

3.2.11 Імена ячейок і діапазонів.........................................................................34

3.2.12 Використання шаблонів..........................................................................35

3.2.13 Побудова діаграм.....................................................................................36

3.2.14 Майстер діаграм......................................................................................36

3.2.15 Етапи створення таблиці......................................................................37

3.2.16 Обмін даними між офісними додатками.............................................38

3.2.17 Обмін даними за допомогою буфера.....................................................38

3.2.18 Метод «Drag and Drop»..........................................................................38

3.3 Порядок виконання самостійної роботи...............................................39

3.4 Опис лабораторної установки................................................................39

3.5. Завдання для виконання лабораторної роботи....................................39

Завдання 1. Робота з діаграмами.....................................................................39

Завдання 2. Робота з графіками .......................................................................39

Завдання 3. Робота з формулами (використання відносної адресації)........40

Завдання 4. Робота з формулами (використання абсолютної адресації) ...40

3.6 Контрольні запитання...........................................................................40

Лабораторна робота №4 СУБД Microsoft Access........................................42

4.1 Мета роботи.............................................................................................42

4.2 Теоретичні основи для самостійної підготовки до виконання

лабораторної роботи ...........................................................................42

4.2.1. Загальні рекомендації із створення таблиць.........................................42

4.2.2. Загальні рекомендації із створення форм..............................................42

4.2.3. Загальні рекомендації із створення запитів..........................................43

4.2.4. Загальні рекомендації по створенню звітів...........................................43

4.3 Порядок виконання самостійної роботи...............................................43

4.4 Опис лабораторної установки................................................................43

4.5. Завдання для виконання лабораторної роботи....................................43

Завдання 1. Робота з таблицями......................................................................43

Завдання 2. Створення форм для внесення даних до бази..............................48

Завдання 3. Створення запитів до БД..............................................................53

Завдання 4. Створення звітів............................................................................57

4.6 Контрольні запитання .............................................................................60

Лабораторна робота №5. Основи роботи в мережі INTERNET...............61

5.1 Мета роботи .............................................................................................61

5.2 Теоретичні основи для самостійної підготовки до виконання

лабораторної роботи ...........................................................................61

5.2.1. Глобальна комп'ютерна мережа Internet...............................................61

5.2.2. Web-браузери.............................................................................................62

5.2.3. Пошукові системи ....................................................................................62

5.2.4. Електронна пошта...................................................................................63

5.2.5. Створення і розміщення власних Web-сторінок в Internet...................64

5.3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи......................64

5.4 Опис лабораторної установки................................................................64

5.5. Завдання для виконання лабораторної роботи....................................65

5.6. Контрольні питання...............................................................................65

Список літератури:...........................................................................................66