5.5. Завдання для виконання лабораторної роботи

Завдання. Написати реферат за вказаною темою, використовуючи інформацію з мережі Internet. Результатом виконання роботи є реферат за індивідуальною темою (згідно варіанту завдань). Студенти вибирають одну з тем, згідно з останньою цифрою залікової книжки:

Теми рефератів:

1. Комп'ютерні віруси і антивірусні програми.

2. Програми архіватори.

3. Призначення ПК. Загальна архітектура ПК.

4. Сучасні носії інформації.

5. Монітори, їх загальна побудова. Основні параметри моніторів.

6. Принтери, їх види і загальний устрій. Основні параметри принтерів.

7. Загальна побудова і призначення мережевих карт.

8. Сканер, принцип дії і призначення.

9. Підключення до мережі Internet, види підключення.

10. Види сервісу Internet.