4.6 Контрольні запитання

1. Які типи даних використовуються в полях таблиць MS Access?

2. Яке поле може бути використане як ключове?

3. Як встановити в Access зв'язок типу «один-до-одного»?

4. Проаналізувати властивості полів.

5. Для чого використовуються запити?

6. Які види запитів підтримує MS Access?

7. Як здійснюється сортування в запитах?

8. Як відібрати записи в запиті?

9. Як створити перехресний запит?

10. Як створити звіт?

11. Чи можна відредагувати звіт? Яким чином?

12. Що таке форма? Як створити форму?