1.2.4 Вікна запитів

Для запиту значень необхідних параметрів, для виведення повідомлень і попереджень Windows-програми виводять на екран відповідні вікна запити. Типи полів запитів:

- текстове поле (у нього потрібно ввести рядок символів);

- список, що випадає (з нього потрібно вибрати рядок);

- прапорець (може бути в стані «включено» або «вимкнене»);

- перемикач (вибір одного положення з декількох);

- поле зі стрілками збільшення-зменшення для вибору числа (можна просто ввести потрібне число).