Завдання 3. Створення запитів до БД.

3.1. СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ НА ВИБІРКУ.

1. Відкрийте БД, створену в завданні 1.

2. У вікні бази даних клацніть на кнопці «Запити».

3. Виберіть команду «Створення запитів в режимі конструктор».

4. У вікні, що з'явилося, вибрати таблиці «Деталь» і «Зберігання», після чого у верхній частині конструктора відображаються списки полів вибраних таблиць (див. рис.27)

5. Перетягніть за допомогою миші імена атрибутів з таблиць у відповідні поля конструктора (див. рис.28).

6. Відповідно до даних запиту з таблиць «Деталь» і «Зберігання» будуть вибрані тільки ті записи, в яких співпадають значення полів ключових атрибутів. Призначте режим сортування «за збільшенням» для полів «Номер цеху», «Номер комори» і «Код деталі» (див. рис.28). Закрийте вікно конструктора і збережіть запит з ім'ям «Запиті».

7. Для переглядання результату виконання «Запит1» у вікні бази даних двічі клацніть на «Запиті». Результат запиту показаний на

3.2. СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ З УМОВОЮ.

Виконайте повністю п. «СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ НА ВИБІРКУ» без закриття вікна. Клацніть правою кнопкою на ячейку «Умова відбору» і виберіть команду «Побудувати». У вікні, що відкрилося, «Будівника виразів» в лівій колонці клацніть двічі на папку «таблиці», потім виберіть «зберігання» і створіть наступну умову: Номер комори = 2, як показано на рис. 30.

Закрийте послідовно вікна із збереженням запиту з запропонованим ім'ям «Запит2». В результаті отримаємо вибірку з БД з умовою, показаною на рис. 31, для чого у вікні бази даних необхідно виділити «Запит2» і двічі на ньому клацнути.

 

 

3.3. ВИКОНАННЯ ПІДСУМКОВОГО ЗАПИТУ.

Умова вибору: визначити сумарну кількість однакових деталей в цеху №1.

1. Виконайте послідовно пункти СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ НА ВИБІРКУ і СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ З УМОВОЮ без збереження. При цьому з вибраних таблиць «Деталь», «Зберігання» перенести в таблицю за допомогою миші наступні імена атрибутів: «Номер цеху», «Код деталі», «Кількість деталей», «Найменування деталей», «Параметри деталей».

2. У ячейці «групова операція» правою кнопкою вибираємо групові операції. Для поля «Номер цеху» ставимо умова відбору [Зберігання]![Номер цеху]=1.

3. Для атрибуту «Кількість деталей» в ячейку групова операція клацніть лівою кнопкою миші і виберіть Sum.

4. Послідовно закрити вікна із збереженням і погодитися із запропонованим ім'ям «ЗапитЗ».

5. Для переглядання результату виконання двічі натисніть у вікні бази даних на «ЗапитЗ» (див. рис.З2). Результат виконання підсумкового запиту - на рис. 33.

3.4. СТВОРЕННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАПИТУ ДІЇ.

Ці запити використовують для додавання, видалення і оновлення групи записів таблиці. Перед виконанням цих запитів необхідно зробити резервну копію бази даних, так як запити виконають зміни даних, які відмінити вже неможливо.

1. Зробити резервну копію БД.

2. Внесемо зміни до таблиці «Зберігання»: поміняти «кількість деталей» менше 500 на 10. Для цього відкрити вікно БД і відкрити таблицю з резервної копії БД.

3. Вибрати в палітрі (Новий об'єкт) головного меню пункт (Запит). У вікні діалогу, що відкрилося, вибрати режим конструктора і виділена таблиця «Зберігання» автоматично з'явиться у вікні.

4. Перетягнути лівою кнопкою ім'я атрибуту «Кількість деталей» в перше поле.

5. Записати умову відбору («Кількість деталей»<500).

6. У палітрі кнопки (Тип запиту) головного меню вибрати пункт (Оновлення). У поле, що з'явився поставити нове значення, 10 (див. рис. 34).

7. Потім закрити вікно запиту на оновлення, погоджуючись на збереження із запропонованим ім'ям. Закрити також таблицю «Зберігання».

8. У вікні БД вибрати кнопку запити і двічі клацнути на створений запит (Запит б). На пропозицію Microsoft Access про безповоротне внесення змін до таблиці «Зберігання» відповісти ТАК.

9. Для того, щоб подивитися результати роботи запиту дії - оновлення, вибрати кнопку таблиці і двічі клацнути на «Зберігання», результат показаний на рис. З5.

Варіанти виконання запитів.

ВАРІАНТ 1. Вибрати з БД всі записи поодинці будь-якому ключовому атрибуту і виконати групову операцію SUM.

ВАРІАНТ 2. Вибрати з БД всі записи по умові для одного будь-якого ключового атрибуту і виконати групову операцію SUM.

ВАРІАНТ 3. Вибрати з БД всі записи по умові для одного будь-якого ключового атрибуту і виконати групову операцію min і max.

ВАРІАНТ 4. Вибрати з БД всі записи по умові для двох ключових атрибутів і виконати групову операцію SUM.

ВАРІАНТ 5. Виконати запит дії - оновлення даних таблиці (не ключових) для будь-якої таблиці БД.

ВАРІАНТ 6. Виконати запит дії - додавання набору записів для будь-якої таблиці БД.

ВАРІАНТ 7. Виконати запит дії - видалення записів для будь-якої таблиці БД.

Завдання 4. Створення звітів.

1. Створити звіт для «Запита2», виконаного в попередньому завданні. Для цього відкрити вікно БД в режимі «Звіти». Двічі клацнути на кнопці «Створити звіт в режимі майстра».

У вікні, що відкрилося, вибрати з підказки Таблиці і запити «Запит2» і перенести всі атрибути у вікно Вибрані поля (див. рис.З6).

 

2. Натиснути на кнопку «Далі» і у вікні, що відкрилося, ще раз натиснути «Далі». Потім в новому вікні вказати рівень угрупування, в нашому випадку верхнім рівнем угрупування буде «Номер цеху» (див. рис.37) і натиснути кнопку «Далі».

3. У вікні, що відкрилося, вибрати порядок сортування атрибутів: «Номер комори» і «Код деталей» (див. рис.38). Потім натиснути на кнопку Підсумки (див. рис.39) і вибрати Підсумкові значення по кількості деталей, а також встановити мінімальне і максимальне значення. Натиснути на кнопку «ОК» і «Далі».

4. У вікні, що відкрилося, вибрати бажаний макет звіту, наприклад як показано на рис.40, натиснути кнопку «Далі».

5. Потім вибрати Стиль і задати Ім'я звіту, наприклад, Комора2, натиснути кнопку Готово (див. рис.41).

6.   У  результаті  виходить  звіт,   показаний  на  рис.42,  який необхідно відредагувати в режимі Конструктора.

 

7. У результаті редагування звіт може прийняти наступний вигляд (рис.43).