4.2.3. Загальні рекомендації із створення запитів

Запит, адресований одній або декільком таблицям, ініціює вибірку певної частини даних і їх передачу в таблицю, що формується самим запитом. В результаті виходить підмножина початкових таблиць, сформована по певному запиту. У системах типу «клієнт-сервер», де основні бази даних зберігаються на файловому сервері, система запитів дозволяє зменшити об'єм інформації, що передається через локальну мережу.

Спрощений варіант створення запитів - це використання майстра запитів, але щоб використовувати додаткові обмеження необхідно використовувати конструктор запитів.